Trang chủ  >>  Main Menu  >>  Tin nổi bật

Thông báo - Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã của các cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  28/07/2021 08:43:37 AM 

Thông báo - Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã của các cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh