Trang chủ  >>  Main Menu  >>  Tin nổi bật

Hội nghị tuyên tuyền phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao năng lực của công chức, viên chức Kiểm lâm trong công tác thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2022

  31/05/2022 03:30:30 PM 


Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-KL ngày 13/4/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh “Về việc tổ chức Hội nghị tuyên tuyền phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao năng lực của công chức, viên chức Kiểm lâm trong công tác thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2022”.

Từ ngày 24/5 đến 25/5/2022 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên tuyền phổ biến pháp luật và tập huấn tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn 30 người; các đơn vị tham gia gồm: Các phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm TP Hạ Long, Đội KLCĐ&PCCCR số 1, Đội KLCĐ&PCCCR Số 2, Hạt Kiểm lâm TP Uông Bí, Hạt Kiểm lâm TX Quảng Yên, Hạt Kiểm lâm TX Đông Triều, BQL Khu BTTN ĐS-KT, BQL RPH Hồ Yên Lập.

Từ ngày 26/5 đến 27/5/2022 tổ chức Hội nghị tuyên truyền và tập huấn thứ hai tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà; Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn gồm 30 người; các đơn vị tham gia gồm: Hạt Kiểm lâm TP Cẩm Phả, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn, Hạt Kiểm lâm huyện Cô Tô, Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ, Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà, Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà, Hạt Kiểm lâm TP Móng Cái.