Trang chủ  >>  Main Menu  >>  Tin nổi bật

Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả tiếp nhận 01 cá thể Cu li do người dân tự nguyện giao nộp

  28/07/2021 08:34:51 AM 

Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả tiếp nhận 01 cá thể Cu li do người dân tự nguyện giao nộp

Ngày 19/7/2021. Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả - Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả tại giữ 01 cá thể Cu li do cá nhân tự nguyện giao nộp, trọng lượng khoảng 1,0 kg.

Cá thể Cu li được cá nhân tự nguyện giao nộp là loài Cu li lớn, tên khoa học là Nycticebus benganlensis, tại thời điểm lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, cá thể Cu li còn sống, tình trạng sức khỏe bình thường. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả đang quản lý, chăm sóc cá thể Cu li chờ cứu hộ.

Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, loài Cu li lớn (Nycticebus benganlensis) thuộc phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ, loài Cu li lớn (Nycticebus benganlensis) có tên trong nhóm IB;p Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư 29/2019/TT-BNN&PTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước. Ngày 20/7/2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1034/KL-TTPC gửi Trung tâm cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Cúc Phương về việc đề nghị tiếp nhận, cứu hộ 01 cá thể Cu li này./.