Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 29/7/2022

  29/07/2022 02:38:40 PM 

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, tính đến ngày hôm nay (29/7/2022) trên phạm vi toàn tỉnh hiện nay đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở Cấp III.

Yêu cầu các đơn vị chức năng và chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định!