Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 19/01/2022

  20/01/2022 01:54:19 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay (ngày 19/01/2022) trên địa bàn toàn tỉnh có mưa, độ ẩm cao nên nguy cơ xảy ra cháy rừng thấp!