Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 17/01/2022

  17/01/2022 03:42:02 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay (ngày 17/01/2022) trên địa bàn toàn tỉnh có mưa, độ ẩm cao nên nguy cơ xảy ra cháy rừng thấp!