Trang chủ

Thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 02/10/2022

  02/10/2022 08:09:09 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay (ngày 02/10/2022) trên địa bàn tỉnh vừa có mưa nên nguy cơ xảy ra cháy rừng thấp!