Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 29/9/2022

  29/09/2022 03:10:46 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay (ngày 29/9/2022) trên địa bàn tỉnh vừa có mưa nên nguy cơ xảy ra cháy rừng thấp!