Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 04/01/2021

  04/01/2022 04:46:07 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay ngày 04/01/2022 trên địa bàn toàn tỉnh có nguy cơ cháy rừng đang ở Cấp trung bình!