Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 05/01/2022

  05/01/2022 04:54:33 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay ngày 05/01/2022 trên địa bàn toàn tỉnh có nguy cơ cháy rừng đang ở Cấp trung bình!