Trang chủ

Thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 06/8/2022

  06/08/2022 01:55:05 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay (ngày 06/8/2022) các khu vực trên toàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng thấp!