Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 14/8/2022

  15/08/2022 02:04:53 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay (ngày 14/8/2022) các khu vực trên toàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng thấp!