Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 02/01/2022

  02/01/2022 03:59:06 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay ngày 02/01/2022 trên địa bàn toàn tỉnh nguy cơ cháy rừng đang ở Cấp trung bình!