Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 01/01/2022

  02/01/2022 03:57:02 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay ngày 01/01/2022 trên địa bàn toàn tinh nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở Cấp trung bình!