Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 03/01/2021

  04/01/2022 04:45:23 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay ngày 03/01/2022 trên địa bàn toàn tỉnh nguy cơ cháy rừng đang ở Cấp trung bình!