Trang chủ

thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 06/01/2022

  06/01/2022 05:32:38 PM 

Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, tính đến ngày hôm nay (06/01/2022) các địa phương dưới đây có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở Cấp III gồm: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên và Đông Triều.

Yêu cầu các đơn vị chức năng và chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định!