Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.366.890
Số người trực tuyến: 67
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Số liệu vi phạm hành chính, hình sự của Chi cục Kiểm lâm
Số liệu thống kê vi phạm tháng 8 năm 2021 (Chi cục Kiểm lâm)

Số liệu thống kê vi phạm tháng 8 năm 2021 (Chi cục Kiểm lâm)

Phòng Thanh tra, pháp chê
Phòng Thanh tra, pháp chế
   
09:27' AM - Thứ ba, 26/10/2021

* Xử lý vi phạm hành chính

- Trong tháng 8/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 09 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (trong đó: 06 vụ có đối tượng vi phạm, 03 vụ không xác định đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 1,33 m3 gỗ thông thường; 02 cây Trâm suối; 60 cây Tre; 01 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm có khối lượng = 1,0 kg; 1,732 kg ngà voi.

+ Phương tiện tịch thu: 01 (một) Thuyền sắt.

+ Tổng giá trị thu hồi trong tháng 8/2021: 107.958.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 70.250.000 đồng; tiền bán lâm sản: 10.003.000 đồng; tiền thu khác (Chi phí trồng lại rừng; tiền chậm nộp phạt; tiền bán phương tiện vi phạm): 27.705.000 đồng).

- Lũy kế đến ngày 12/8/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 69 vụ vi phạm hành chính (trong đó: 59 vụ có đối tượng vi phạm; 10 vụ không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 19,173 m3 gỗ thông thường; 2,309 m3 gỗ quý, hiếm; 7.586 cây Tre rừng tự nhiên; 19.560 kg Củi rừng tự nhiên; 2000 cây dóc; 90 cây Dâu da rừng; 33 cây Bã trầu; 13 cây Sim; 11 cây Tùng đen; 15 cây Mai rừng; 440,0 kg quả Sa nhân; 50,0 kg củ Ba kích; 58,0 kg vỏ cây Sú, Vẹt; 02 cây Trâm suối; 189 cá thể động vật rừng thông thường (04 cá thể động vật rừng đã chết đã tổ chức tiêu hủy theo quy định); 20 cá thể (19,8 kg) động vật nguy cấp, quý, hiếm; 1,732 kg ngà voi.

+ Tang vật, phương tiện tịch thu: 01 (một) Cưa tay; 01 (một) Cưa máy; 01 (một) Dao sắt; 02 (hai) Dao quắm; 05 (năm) Xe mô tô; 01 (một) Thuyền mủng; 01 (một) Thuyền vỏ sắt.

+ Tổng giá trị thu hồi đến ngày 12/8/2021: 676.030.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 568.000.000 đồng; tiền bán lâm sản: 40.845.000 đồng; tiền thu khác: 67.185.000 đồng).

* Xử lý hình sự tháng 8 năm 2021: 01 vụ.

Lũy kế đến ngày 12/8/2021, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm đã khởi tố 02 (hai) vụ án Hình sự về Tội hủy hoại rừng theo Điều 243 Bộ luật Hình sự, cụ thể:

- 01 (một) vụ xảy ra tại lô 4 và lô 5, khoảnh 4, tiểu khu 260B, thôn Hà Thụ, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên đã chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên, để điều tra theo thẩm quyền).

- 01 (một) vụ xảy ra ngày 06/5/2021 tại lô 31, khoảnh 2, tiểu khu 247, thôn Tài Noong, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên đã chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên, để điều tra theo thẩm quyền).


Số lượt đọc:  11  -  Cập nhật lần cuối:  26/10/2021 09:27:55 AM
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)