Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.774
Số người trực tuyến: 23
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Số liệu vi phạm hành chính, hình sự của Chi cục Kiểm lâm

Số liệu thống kê vi phạm tháng 7 năm 2021 (Chi cục Kiểm lâm)

Lê Hồng TúPhó Phòng TTPC
Phòng TTPC
   
10:12' AM - Thứ sáu, 23/07/2021

Tổng hợp các vụ vi phạm lũy kế tính đến thời điểm

ngày 13 tháng 7 năm 2021

* Xử lý vi phạm hành chính

- Trong tháng 7/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm đã bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 10 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (trong đó: 9 vụ có đối tượng vi phạm, 01 vụ không xác định đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 1,361 m3 gỗ thông thường; 17 cá thể có trọng lượng 13,5 kg động vật quý, hiếm – thả về môi trường tự nhiên; 08 cây Mai rừng; 1600 cây tre.

+ Tổng giá trị thu hồi trong tháng 7/2021: 54.700.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 51.000.000 đồng; tiền bán lâm sản: 3.700.000 đồng; tiền thu khác (Chi phí trồng lại rừng; tiền chậm nộp phạt; tiền bán phương tiện vi phạm): 0 đồng).

- Lũy kế đến ngày 13/7/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 60 vụ vi phạm hành chính (trong đó: 53 vụ có đối tượng vi phạm; 07 vụ không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 17,843 m3 gỗ thông thường; 2,309 m3 gỗ quý, hiếm; 7.526 cây Tre rừng tự nhiên; 19.560 kg Củi rừng tự nhiên; 2000 cây dóc; 90 cây Dâu da rừng; 33 cây Bã trầu; 13 cây Sim; 11 cây Tùng đen; 15 cây Mai rừng; 440,0 kg quả Sa nhân; 50,0 kg củ Ba kích; 58,0 kg vỏ cây Sú, Vẹt; 189 cá thể động vật rừng thông thường (04 cá thể động vật rừng đã chết đã tổ chức tiêu hủy theo quy định); 19 cá thể (18,8 kg) động vật nguy cấp, quý, hiếm..

+ Tang vật tịch thu: 01 (một) Cưa tay; 01 (một) Cưa máy; 01 (một) Dao sắt; 02 (hai) Dao quắm; 05 (năm) Xe mô tô; 01 (một) Thuyền mủng.

+ Tổng giá trị thu hồi đến ngày 13/7/2021: 568.072.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 497.750.000 đồng; tiền bán lâm sản: 30.842.000 đồng; tiền thu khác: 39.480.000 đồng).

* Xử lý hình sự 7 tháng đầu năm 2021:

Trong 7 tháng đầu năm 2021 (số liệu đến ngày 13/7/2021), đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm đã khởi tố 01 vụ án Hình sự về Tội hủy hoại rừng theo Điều 243 Bộ Luật hình sự, xảy ra tại lô 4 và lô 5, khoảnh 4, tiểu khu 260B, thôn Hà Thụ, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên đã chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên, để điều tra theo thẩm quyền).


Số lượt đọc:  20  -  Cập nhật lần cuối:  23/07/2021 10:13:45 AM
Bài mới:  
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)