Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.677
Số người trực tuyến: 20
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Số liệu vi phạm hành chính, hình sự của Chi cục Kiểm lâm
Số liệu thống kê vi phạm tháng 7 năm 2021

Số liệu thống kê vi phạm tháng 7 năm 2021 (Chi cục Kiểm lâm)

Phòng Thanh tra, pháp chê
Phòng Thanh tra, pháp chế
   
03:32' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

* Xử lý vi phạm hành chính

- Trong tháng 7/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm đã bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 10 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (trong đó: 09 vụ có đối tượng vi phạm, 01 không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 1,361 m3 gỗ thông thường; 08 cây Mai rừng; 1600 cây Tre rừng tự nhiên; 17 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm, khối lượng = 13,5 kg

+ Tổng giá trị thu hồi trong tháng 7/2021: 54.700.000 đồng (trong đó: Tiền phạt VPHC: 51.000.000 đồng; tiền bán lâm sản: 3.700.000 đồng).

- Lũy kế đến ngày 13/7/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 60 vụ vi phạm hành chính (trong đó: 53 vụ có đối tượng vi phạm; 07 vụ không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 17,843 m3 gỗ thông thường; 2,309 m3 gỗ quý, hiếm; 7.526 cây Tre rừng tự nhiên; 19.560 kg Củi rừng tự nhiên; 2000 cây dóc; 90 cây Dâu da rừng; 33 cây Bã trầu; 13 cây Sim; 11 cây Tùng đen; 15 cây Mai rừng; 440,0 kg quả Sa nhân; 50,0 kg củ Ba kích; 58,0 kg vỏ cây Sú, Vẹt; 187 cá thể động vật rừng thông thường, khối lượng 4,9 kg (02 cá thể động vật rừng đã chết đã tổ chức tiêu hủy theo quy định); 19 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, khối lượng = 13,5 kg (02 cá thể động vật rừng đã chết đã tổ chức tiêu hủy theo quy định; 17 cá thể thả về môi trường tự nhiên).

+ Tang vật, phương tiện tịch thu: 01 (một) Cưa tay; 01 (một) Cưa máy; 01 (một) Dao sắt; 02 (hai) Dao quắm; 05 (năm) Xe mô tô; 01 (một) Thuyền mủng.

+ Tổng giá trị thu hồi đến ngày 13/7/2021: 568.072.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 497.750.000 đồng; tiền bán lâm sản: 30.842.000 đồng; tiền thu khác: 39.480.000 đồng).

* Xử lý hình sự tháng 7/2021: Không.


Số lượt đọc:  4  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:32:55 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)