Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.385.273
Số người trực tuyến: 231
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Số liệu vi phạm hành chính, hình sự của Chi cục Kiểm lâm
Số liệu thống kê vi phạm tháng 5 năm 2021

Số liệu thống kê vi phạm tháng 5 năm 2021 (Chi cục Kiểm lâm)

Phòng Thanh tra, pháp chê
Phòng Thanh tra, pháp chế
   
03:24' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

* Xử lý vi phạm hành chính

- Trong tháng 5/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm đã bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 17 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (trong đó: 14 vụ có đối tượng vi phạm; 03 vụ không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 1,86 m3 gỗ thông thường; 1.020 cây Tre rừng tự nhiên; 90 cây Dâu da rừng; 33 cây Bã trầu; 13 cây sim; 11 cây Tùng đen; 440,0 kg quả Sa nhân; 50,0 kg củ Ba kích; 05 cá thể động vật rừng thông thường.

+ Tang vật tịch thu, phương tiện: 01 (một) Dao quắm; 05 (năm) Xe mô tô.

+ Tổng giá trị thu hồi trong tháng 5/2021: 126.461.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 109.750.000 đồng; tiền bán lâm sản: 13.830.000 đồng; tiền thu khác (tiền phạt nộp chậm; tiền bán tang vật vi phạm): 2.881.000 đồng).

- Lũy kế đến ngày 12/5/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 40 vụ vi phạm hành chính (trong đó: 34 vụ có đối tượng vi phạm; 06 vụ không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 14,575 m3 gỗ thông thường; 5.926 cây Tre rừng tự nhiên; 2800 kg củi rừng tự nhiên; 2000 cây dóc; 90 cây Dâu da rừng; 33 cây Bã trầu; 13 cây Sim; 11 cây Tùng đen; 440,0 kg quả Sa nhân; 50,0 kg củ Ba kích; 189 cá thể động vật rừng, trong đó: 04 cá thể động vật rừng đã chết (đã tổ chức tiêu hủy theo quy định).

+ Tang vật tịch thu: 01 (một) Cưa tay; 01 (một) Dao sắt; 01 (một) Dao quắm; 05 (năm) Xe mô tô.

+ Tổng giá trị thu hồi đến ngày 12/5/2021: 363.342.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 313.250.000 đồng; tiền bán lâm sản: 26.092.000 đồng; tiền thu khác: 24.000.000 đồng).

* Xử lý hình sự tháng 5/2021: Không.


Số lượt đọc:  2  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:24:19 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)