Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.777
Số người trực tuyến: 23
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Số liệu vi phạm hành chính, hình sự của Chi cục Kiểm lâm
Số liệu thống kê vi phạm tháng 02 năm 2021

Số liệu thống kê vi phạm tháng 02 năm 2021 (Chi cục Kiểm lâm)

Phòng Thanh tra, pháp chê
Phòng Thanh tra, pháp chế
   
03:20' PM - Thứ sáu, 22/10/2021

* Xử lý vi phạm hành chính

- Trong tháng 02/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm đã bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 09 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (trong đó: 07 vụ có đối tượng vi phạm; 02 vụ không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 10,367 m3 gỗ thông thường; 4.386 cây tre rừng tự nhiên.

+ Tang vật tịch thu: 01 (một) Cưa tay.

+ Tổng giá trị thu hồi trong tháng 02/2021: 61.800.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC 59.250.000 đồng; tiền bán lâm sản: 2.550.000 đồng).

- Lũy kế đến ngày 09/02/2021, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý 14 vụ vi phạm hành chính (trong đó: 12 vụ có đối tượng vi phạm; 02 vụ không xác định được đối tượng vi phạm).

+ Lâm sản tịch thu: 12,217 m3 gỗ thông thường; 2800 kg củi rừng tự nhiên; 2000 cây dóc; 4.386 cây tre rừng tự nhiên; 04 cá thể động vật rừng đã chết (đã tổ chức tiêu hủy theo quy định).

+ Tang vật tịch thu: 01 (một) Cưa tay.

+ Tổng giá trị thu hồi đến ngày 09/02/2021: 122.172.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC: 116.250.000 đồng; tiền bán lâm sản: 5.922.000 đồng).

* Xử lý hình sự tháng 02/2021: Không.


Số lượt đọc:  4  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 03:20:48 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)