Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.738
Số người trực tuyến: 23
Trang chủ  >>  Công tác Thanh tra Pháp chế  >>  Số liệu vi phạm hành chính, hình sự của Chi cục Kiểm lâm

Báo cáo kết quả SX Lâm nghiệp tháng 01/2021

Phòng Thanh tra, pháp chê
Phòng Thanh tra, pháp chế
   
02:01' PM - Thứ sáu, 22/10/2021
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SỞ NÃNG NINH KIEM LÂM Số:64 /BC-KL HÃA HỘI CHỬ o- Hạnh phúc migho Ninh, ngày 1 tháng BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP Tháng TT năm 2021 Đơn tính phòng đầunăm ha thác trồng 102 38,2 Tháng 138,2 ha 138,2 giá‘ng nghiệp 1.000 Tháng lượng lượng 20101 m² 2010101 m² rừng trồng aith ượng 201010201 201010202 trồ“ng 2010103 534,3 36.062 534,3 36.062 khai hác Sản 2010105 sản 20102 20103 2010301 phâm 1000cây cây khác thác nhựa Nhựa trám 1000cây 2010302 Tần Tần 18,8'
Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Số lượt đọc:  5  -  Cập nhật lần cuối:  22/10/2021 02:47:49 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)